Publications

Urbanism – Fundamentals and Prospects

Urbanism – Fundamentals and Prospects is a book on the historic roots and the prospects for the future of the discipline Urbanism. A large number of urbanists involved in TU Delft and from practice contributed to his book, edited by Han Meyer, MaartenJan Hoekstra, and John Westrik. The book has been published by Boom publishers in 2020.

https://www.boomgeschiedenis.nl/product/100-9403_Stedenbouw 

lees meer

The state of the delta

Han Meyer, 2017, The State of the Delta. Engineering, Urban development and nation building in the Netherlands.

lees meer

The new delta

Bianca de Vlieger, Han Meyer, Joost Schrijnen, (eds), 2017,  The New Delta. The Rhine-Meuse-Scheldt delta in transition, Heijningen: Japsam books

lees meer

Delta Interventions

Anne Loes Nillesen, Boukje Kothuis, Han Meyer, Frits Palmboom, 2016, Delta Interventions. Design and engineering in urban water landscapes, Delft University Publishers.

lees meer

Complexity Theories of Cities Have Come of Ages

Juval Portugali, Han Meyer, Egbert Stolk, Ekim Tan eds., 2012, Complexity theories of cities have come of age: an overview with implications to urban planning and design, Berlin: Springer.

Urbanized deltas in transition

Han Meyer, Steffen Nijhuis, 2014, Urbanized Deltas in Transition, Amsterdam: Techne Press.

lees meer

New perspectives on urbanizing deltas

Han Meyer, Arnold Bregt, Ed Dammers, Jurrien Edelenbos, red., 2014, Nieuwe Perspectieven voor een Verstedelijkte Delta. Naar een aanpak van planvorming en ontwerp, Amsterdam: MUST Publishers (English edition 2015, New Perspectives on Urbanizing Deltas. A complex adaptive systems approach to planning and design)

lees meer

Delta Urbanism

Han Meyer, Inge Bobbink, Steffen Nijhuis (eds), 2010, Delta-Urbanism: The Netherlands, Chicago/Washington: APA Planners Press.

City and Port

Han Meyer, 1996, De Haven en de Stad. Stedebouw als culturele opgave. Londen, Barcelona, New York, Rotterdam, Utrecht: Jan van Arkel (English edition 1999, City and Port. Transformation of Portcities. London, Barcelona, New York, Rotterdam, Utrecht: International Books).

SCIENTIFIC JOURNALS AND BOOK CHAPTERS

https://link-springer-com.tudelft.idm.oclc.org/book/10.1007%2F978-981-15-8748-1

 • Meyer H., 2021, Stijgend water, zinkende steden. De worsteling van Venetië en Rotterdam met het landschap van lagune en delta / Rising water, sinking cities. Venice and Rotterdam: grappling with the landscape of lagoon and delta, in OverHolland #21, pp 7-45.

https://www.overholland.ac/index.php/overholland/issue/view/27

 • Meyer H., 2021, Urban configurations in a dynamic delta landscape, in Wil Zonneveld, Vincent Nadin (eds), The Randstad. A polycentric metropolis, London: Routledge, pp 50-80

https://www-taylorfrancis-com.tudelft.idm.oclc.org/books/edit/10.4324/9780203383346/randstad-wil-zonneveld-vincent-nadin

 • Meyer H., 2020, Delta Urbanism Coming of Age. 25 years of Delta Urbanism where are we now? Journal of Delta Urbanism #1, pp 16-35

https://journals.open.tudelft.nl/jdu/issue/view/759/Premises

 • Meyer H., 2019, Sustainable delta landscapes need smarter port city regions, in PORTUSplus nr 8,  Special Issue Governance in Port City Regions, RETE Publisher, Venice, ISSN: 2039-6422. Open access https://www.portusplus.org/index.php/pp
 • Meyer H., 2019, Toward a Cultural Heritage of Adaptation: A Plea to Embrace the Heritage of a Culture of Risk, Vulnerability and Adaptation, in Carola Hein (ed), Adaptive Strategies for Water Heritage – Past, Present and Future. Cham: Springer Open, pp 401-419. 
 • Meyer H., 2019, Towards a new narrative for the 21st century delta city: Design can make the unexpected possible and imaginable. SASS Studies Vol.14, Summer 2019. 
 • Meyer H., 2014, guest-editor special issue Built Environment Vol.40, nr 3, Delta Urbanism: New Challenges for planning and design in urbanized deltas.
 • Dammers E., Bregt A., Edelenbos J., Meyer H. Pel B., 2014, Urbanized deltas as complex adaptive systems: implications for planning and design, in Built Environment Vol.40, nr 3, 156-168
 • Waggonner D., Dolman N., Hoeferlin D., Meyer H., Schengenga P., Thomaesz S., Van den Bout J., Van der Salm J., Van der Zwet C., 2014, New Orleans after Katrina: Building America’s Water City, in Built Environment Vol.40, nr 2, 281-299  
 • Meyer H., 2014, (The End of) The State of the Delta (and What Might Follow), in OASE#93 84-99
 • Meyer H., Nijhuis S., 2013, Delta Urbanism: Planning and design in urbanized deltas – comparing the Dutch delta with the Mississippi River delta, Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 6:2, 160-191
 • Meyer H., 2012, Urban Design in a Dynamic Delta, in Urban Design and Planning, Vol. 164, no 2, pp 89-102
 • Meyer H., A. Nillesen, W. Zonneveld, 2012, Urban Planning: From Unsustainable to sustainable. The case Rijnmond, in European Planning Studies, Vol.20 No.1, pp 71-94

  REPORTS AND OTHER PUBLICATIONS
 • Han Meyer, Esther Blom, Barend de Jong, Jasper Hugtenburg, Linde Keip, 2022, De Rijnmonding als estuarium. Voortgangsrapportage. https://www.deltaprogramma.nl/binaries/deltacommissaris/documenten/publicaties/2022/02/28/de-rijnmonding-als-estuarium—voortgangsrapportage-februari-2022/Rijnmondig+estuarium_voortgangsrapportage+feb%2722+%28004%29.pdf
 • Han Meyer, Herstel de Nieuwe Waterweg, in NRC 16 maart 2002. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/16/herstel-de-nieuwe-waterweg-a4102499
 • Frank de Kruif, 150 jaar Nieuwe Waterweg – na al het baggeren nu verondiepen ? In NRC 25 mei 2022, https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/25/150-jaar-nieuwe-waterweg-na-al-het-baggeren-nu-verondiept-a4127783
 • Han Meyer (red.), 2020, De Rjnmonding als estuarium. Pleidooi voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een natuurlijke ‘verondieping’ van Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas. Rapportage i.s.m. ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Bureau Stroming, voor Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het Deltaprogramma. https://www.deltaprogramma.nl/documenten/publicaties/2021/03/03/rijnmonding-als-estuarium
 • Han Meyer, 2019, Opnieuw kijken naar de relatie tussen stad, haven en rivier, in Kroniek – Magazine van Historisch Genootschap Roterodamum no.23, pp12-18.
 • Meyer H., 2019, De zee naar de haven brengen of de haven naar de zee ? Maak van de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg weer een echte getijderivier, Flowsplatform https://flowsplatform.nl/#/de-zee-naar-de-haven-brengen-of-de-haven-naar-de-zee–1561302827990
 • Meyer, H., 2019,Het ontdekken en zichtbaar maken van schoonheid, De Blauwe Kamer Juni 2019.
 • Herstel veerkracht van de delta eist visie van Rutte. Verstedelijking en veiligheid in de delta eisen een grootschalig ruimtelijkbeleid. Noodkreet én voorzet van Han Meyer en veertig andere experts. NRC 2 november 2017
 • Meyer, R. Peters, 2016, A Plea for putting the issue of Urbanizing Deltas on the New Urban Agenda’, report commissioned by the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, for UN Habitat III conference, January 2016
 • Meyer H., R. Peters, 2016, Urbanizing Deltas: A special challenge, in My Liveable City July 2016 
 • Meyer H.,2016,  Movement in the City, in My Livable City January 2016